خنده لثه ای

بعضی افراد چندان تمایلی به لبخند زدن، خندیدن و نمایان کردن لثه و دندان های خود ندارند زیرا وقتی می خندند بیشتر لثه های خود را نمایان می سازند تا دندانها. در چنین افرادی بافت لثه بزرگتر از دندانها است و نسبت دندان به لثه خیلی کوچکتر است. از عوامل موثر بر زیبایی لخند زیباست .علم دندانپزشكى قادر است با تصحيح اشكالات موجود در دهان و دندان كمك شايانى به زيبايى بيشتر افراد بكند. يكى از مسائلى كه از زيبايى لبخند مى كاهد، لبخند لثه اى است. شايد