افت دهان

آفت دهان چیست؟

بعضی اوقات زخم های کوچک دایره یا بیضی شکلی به رنگ سفید و زرد با حاشیه قرمز و نسبتا برجسته در مخاط دهان آشکار می شوند. این زخم های دهان آفت نامیده می شوند و بیشتر در قسمت پایینی دهان در پشت لبها، مخاط گونه، کف دهان، زیر و کناره های زبان یافت می شوند. هرچند به ندرت ولی گاه ممکن است در کام، گلو، لثه و روی زبان نیز دیده شوند. زخم های آفتی اغلب دردناک هستند، به خصوص در تماس با خوراکی و نوشیدنی