جرم گیری دندان

 هر ۶ ماه یکبار و یا حداکثر سالی یکبار جرمگیری دندانها کافی است. برای بیشتر مردم که سنگ دندان به صورت نرمال و طبیعی دارند ۶ ماه یکبار پولیش و جرمگیری لازم میباشد ولی برای اشخاصی که لثه کاملا سالم دارند و تولید سنگ دندان آنها در دهان کم است سالی یک بار هم کافی است. اگر در زمان مسواک زدن ناحیه ای از لثه شما خونریزی کرد نگران نباشید. بهتر است یک ویزیت کوچک با دندانپزشک خود داشته باشید که مشخص شود چرا خونریزی دارید ولی بیشتر موقع