درمان بدون درد دندان

ترس از دندانپزشكی 

ترس از دندانپزشكی در سراسر دنیا و بین تمامی افراد مشکلی واقعی و بسیار شایع است و گاه به فوبیا تبدیل می شود که می تواند برای بیمار و دندانپزشک دردسرهای فراوانی به همراه داشته باشد. گاهی شدت این ترس تا آن جا افزایش می یابد که فرد با وجود دندان درد، مدتهای مدید به دندانپزشک مراجعه نمی کند و مشکل دندان وی بیشتر و بیشتر می گردد. گاهی نیز با وجود مراجعه اجباری فرد به مطب دندانپزشک، به دلیل شدت بالای ترس وی، امکان مداوا