درمان دندان حساس

حساسیت دندان

گاهی هنگام جویدن غذاهای سرد و گرم دچار دردی ناگهانی و شدید در دندانهایتان می شوید که همان موقع برطرف می شود. ممکن است این درد را در دندانی سالم و یا پر شده حس کنید که سبب نگرانی شما از پوسیدگی آنها شود. سپس به دندانپزشک مراجعه کنید و پس از چک شدن دندانهایتان متوجه شوید که دندان یا دندانهای مذکور سالم هستند و مشکلی ندارند. در چنین حالتی شما دارای دندانهایی حساس هستید. البته باید توجه داشته باشید که اصولا دندانهای ما ممکن است تحمل