دندانپزشکی زیبایی چیست

دندانپزشکی زیبایی حیطه وسیعی از درمان ها و تکنیک ها را شامل می شود، بطوری که زیبایی دندانها به یک تخصص تبدیل شده است.منظور از زیبا کردن دندان ها  هم بالابردن عملکرد دندان ها و همچنین بهبود یافتن میزان زیبایی انها است لذا باید عملیاتی صورت بگیرد  تا به این هدف نزدیک تر شود. می توان اینگونه عنوان کرد که یک دندانپزشک در واقع علاوه بر اینکه باید دارای علم کافی باشد باید یک هنرمند نیز باشد تا با تلفیقی از علم و هنر در دندانپزشکی بشود به