دندانپزشک کودکان

اغلب پدر و مادرهای جوان طی سالهای رشد و نمو کودک خود با سوالات بیشمار و گوناگونی مواجه می شوند. یکی از سوالاتی که ممکن است پیش بیاید این است که دندان شیری فرزند شما در زمان مقتضی نیفتد و شما را دچار نگرانی کند و یا صرفا ایجاد سوال نماید. عموما در حدود سن ۶ سالگی دندانهای شیری شروع به لق شدن و افتادن می کنند و دندان های دائمی اندک اندک در دهان کودک نمودار می شوند. روند و علت افتادن دندانهای شیری اینگونه است که دندانهای دائمی