درمان دندان درد شدید

اگر شما با درد دندان برای بیش از یک روز روبرو شدید، در اسرع وقت با دندان پزشک برای تشخیص و درمان دندان درد ملاقات کنید. هر چه این ملاقات به تاخیر انداخته شود، مشکل شما شدت بیشتری پیدا خواهد کرد. اگر درد دندان درمان نشود، ناحیه پالپ داخل دندان ممکن است دچار عفونت شود. این مشکل معمولاً باعث ایجاد آبسه دندان می شود که درد شدید و مداوم را برای فرد به همراه دارد.

 

کیست از شایع ترین دلایل دندان درد کودکان گیر