ایمپلنت دندان

وقتی دندان به هر دلیلی از دست می رود بهترین راه جایگزینی آن دندان ایمپلنت است. البته همه میدانیم که بهتر است تا جایی که امکان دارد دندان را حفظ کنیم زیرا هیچ وقت دندان خود انسان که خداوند به ما داده را نمیشود مثل خودش جایگزین کرد ولی زمانی که دیگر هیچ امیدی به حفظ دندان پوسیده و یا کاملا چرکی نیست بهتر است آن را خارج کنیم چون می تواند به یک کانون تجمع باکتری و عفونت در دهان تبدیل شود که سبب آسیب دیدن سایر دندانها، بافتهای