خر و پف

افراد زیادی در هنگام خواب خروپف می کنند و بسیاری از این افراد و اطرافیانشان تصور می کنند که خروپف امری عادی و متداول است و نگرانی بابت آن ندارند. اما این تفکر اشتباه است و گاهی دلیل وقوع خروپف چندان عادی و بدون اشکال نیست و می تواند به سلامتی فرد ارتباط داشته باشد.خروپف مانند تمام صداهای دیگر توسط ارتعاشاتی ایجاد می‌شود که ذراتی را در هوا بوجود آورده و سبب تولید امواج صوتی می گردد. به عنوان مثال، هنگامیکه ما صحبت می‌کنیم، تارهای صوتی ما جهت