تشخیص با رادیوگرافی

درباره عکس رادیوگرافی دهان و دندان بدانید

رادیوگرافی و پرتونگاری یکی از کارآمدترین ابزار برای کمک به تشخیص درست و درمان مناسب در تمامی رشته های پزشکی به خصوص دنداپزشکی است. می توان گفت تمامی بیماران ناراحتی های دندان و لثه تجربه مراجعه به مراکز رادیوگرافی و تهیه عکس از دندانهایشان جهت تشخیص بهتر مشکل خود توسط دندانپزشک دارند. این رادیوگرافی ها و عکس‌ها در بررسی بهتر تشخیص وجود پوسیدگی و میزان و وسعت آن در دندانها به کار می روند. گاهی ظاهر دندان سالم به نظر می رسد