درمان درد دندان عصب کشی شده

امروزه با پیشرفت علم، تکنولوژی های جدید و کارآمدی در رشته هایی چون دندانپزشکی فراهم شده است. یکی از آنها استفاده از لیزر است. دندانپزشکان بسیاری دوره های استفاده از لیزر را گذرانده و با مجهز کردن مطب خود به تجهیزات دندانپزشکی لیزری قادرند درمان های لازم را آسان تر، سریع تر و با دقت بیشتر به مراجعان خود ارائه دهند. آنها با استفاده از لیزر حتی قادرند دامنه فعالیت پزشکی خود را افزایش نیز بدهند. مثلا می توانند برخی توده های خوش خیم چربی را که گاه