داروی مسکن قوی برای دندان درد

یکی از بدترین تجربه های انسانها درمورد درد، دندان درد است. دچار شدن به درد دندان در یک روز مهم کاری، در تعطیلات، یا شب هنگام وقتی پس از یک روز پرکار و در نهایت خستگی خیال استراحت دارید همچون یک کابوس است.  امروزه با افزایش دانش عموم مردم در خصوص اهمیت بهداشت دهان و دندان و مراجعه بیشتر برای چک آپ های دندانپدشکی، قطعا دندان دردهای ناگهانی کمتر پیش می آید ولی به هرحال کاملا قابل اجتناب نیست.  هنگام بروز دردهای دندانی غالب افراد از داروهای مسکن